Salgs- og leveringsbetingelser for Pro Page webbureau
Email: kontakt@pro-page.dk
Tlf.: +45 31359585
CVR: 36152699

Nedenstående vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler indgået mellem Pro Page webbureau og en fysisk person (herefter “Brugeren”).

For at gøre brug af vores serviceydelser skal Brugeren læse og acceptere Brugeren disse Salgs- og leveringsbetingelser. Du kan også finde svar på spørgsmål under Produkter og priser og Oftest stillede spørgsmål.

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem Pro Page webbureau og Brugeren angående bl.a. bestilling, betaling og levering af ydelser indenfor produktion af hjemmesider og tekster og opsætning af sider på sociale medier. Afvigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser kan undtagelsesvis indgås skriftligt mellem Pro Page og Brugeren.

2. Tjenester
2.1 Kun personer som er fyldt 18, har bopæl i Danmark, er dansk statsborger og som ikke er registreret som dårlig betaler i RKI kan indgå aftaler med Pro Page webbureau.
2.2 Pro Page er ikke ansvarlig for, hvad serviceydelser leveret af Pro Page webbureau benyttes til.
2.3 Såfremt Brugeren benytter ulovligt materiale på deres hjemmeside (herunder opretshavsbeskyttede billeder eller tekst) er Pro Page webbureau ikke ansvarlig herfor. Det er Brugerens ansvar at sikre, at billeder, tekst m.v. fremsendt til Pro Page som forslag til indhold, ikke er ophavsretbeskyttede.

3. Priser og betaling
3.1 Brugeren skal betale for samtlige bestilte serviceydelser, førend ejerskab over hjemmesider, hosting og domæne overleveres til Brugeren. Pro Page webbureau forbeholder sig retten til at slette bl.a. hjemmesider tekster eller andre serviceydelser udført af Pro Page webbureau, som der ikke er blevet betalt for indenfor betalingsfristen.
3.2 Pris for serviceydelser følger den prisliste som fremgår af pro-page.dk på det tidspunkt, Brugeren har bestilt.
3.3 Efter Brugerens betaling af serviceydelser overdrager Pro Page webbureau adgang til hjemmesidens administrationsdel samt ejerskab over hosting og domæne til Brugeren. Det er fra da af Brugerens ansvar at opretholde de nødvendige aftaler med hosting-selvskab og DK-hostmaster for bl.a. betaling af hosting og domæne.
3.4 Det er Brugerens ansvar i forbindelse med vedkommendes godkendelse af produkterne at sikre, at der ikke er mangler i f.eks. tekst, billeder, menu eller design. Mindre ændringer i tekst, udskiftning af billeder eller ændringer menuens rækkefølge udføres uden beregning af Pro Page de første 7 dage efter betalingen er gennemført.
3.5 Brugeren skal senest 7 dage efter, at Pro Page webbureau har givet meddelelse om, at arbejdet er færdiggjort, give besked om, hvorvidt produktet er godkendt eller om Brugeren har ønsker til ændringer. Såfremt der ikke gives besked indenfor denne tidsfrist betragtes produktet som værende godkendt af Brugeren, hvorefter Pro Page webbureau fremsender faktura.
3.6 Brugeren skal sikre, at betaling er Pro Page webbureau i hænde senest 7 dage efter at Brugeren har godkendt produktet. Såfremt Brugeren ikke betaler indenfor denne frist vil produktet blive slettet og Brugeren vil blive faktureret den fulde pris for de bestilte produkter (ligesom hvis Brugeren afbryder samarbejde efter fremsendt bestilling). Produkterne kan evt. blive genskabt ved efterfølgende betaling.
3.7 Såfremt Brugeren ikke har betalt inden betalingsfristen fremsendes rykkere. Første rykker fremsendes 7 dage efter sidste rettidige betalingsdag. Ved fremsendelse af rykkere pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker.

4. Fortrydelse af bestilling og betaling
4.2 Hvis Brugeren afgiver bestilling af serviceydelser, herunder udfærdigelser af hjemmesider, tekster eller Facebook-sider, via pro-page.dk betragtes dette som en aftale indgået mellem Pro Page webbureau og Brugeren.
4.2 Vælger Brugeren at stoppe samarbejdet inden arbejdet er udført, skal Brugeren betale 50 procent af prisen på de ydelser Brugeren har bestilt. Stop af samarbejde kan f.eks. komme til udtryk ved, at Brugeren gentagne gange ikke vender tilbage på henvendelser fra Pro Page webbureau eller fortryder sin bestilling.
4.3 Pro Page webbureau kan erklære aftalen for brudt fra Brugerens side, såfremt Brugeren ikke indenfor 7 dage har besvaret en henvendelse.
4.4 Pro Page webbureau kan erklære aftalen for ophævet, såfremt Brugeren vurderes at udvise manglende samarbejdsvilje (f.eks. ændrer mening til indhold eller design mange gange) eller at indgive urimelige krav til ydelserne (f.eks. kræver tekniske løsninger som er urealistiske eller meget omfattende). Som alternativ til ophævelse af aftalen kan en ny og højere pris aftales. Såfremt Pro Page webbureau ophæver en aftale har hverken Pro Page webbureau eller Brugeren krav på betaling eller godtgørelse.
4.5 Fra det tidspunkt de bestilte serviceydelser er færdigudarbejdet og Brugeren har accepteret dem er der ingen fortrydelsesret og Brugeren kan ikke få sine penge tilbage.

5. Design og funktionalitet
5.1 Pro Page webbureau indsætter som udgangspunkt ikke betalingsløsninger (f.eks. kortbetaling) på hjemmesider. Såfremt Brugeren ønsker dette aftales individuel pris.
5.2 Pro Page webbureau forbeholder sig retten til på Brugerens hjemmeside at anføre (typisk i bunden på forsiden): “Hjemmeside designet af: Pro-page.dk“. Det vil tilstræbes, at dette skrives diskret (mindre bogstaver og i en mindre tydelig nuance end den øvrige skrift på hjemmesiden).

6. Datasikkerhed
6.1 Pro Page webbureau opbevarer alle data indgivet via pro-page.dk og anden kommunikation med Pro Page webbureau sikkert og strengt fortroligt. Data indsendt via formularer på pro-page.dk sendes krypteret efter internationalle standarder.

7. Klagemuligheder
7.1 Klager over produkter kan sendes til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ved klage oplys følgende kontaktmuligheder til Pro Page webbureau: kontakt@pro-page.dk, tlf.nr.: +45 31359585 og CVR: 36152699